Läkarintyg

LÄKARINTYG 


Eftersom vår läkare är efterfrågad och ofta fullbokad flera veckor fram i tiden så har vi valt att prioritera följande tjänster:

  • Läkarintyg för körkort med högre behörighet (C,D, CE, DE, taxi)
  • Läkarintyg för alkolås
  • Läkarintyg för att få tillbaka eller behålla körkort (alkohol / droger)
  • Läkarintyg för arbete till sjöss (Manila-intyg)
  • och förskrivning av malariaprofylax till resenärer

 

Vår läkare Jeff Elliott är specialist i allmänmedicin och har lång erfarenhet av företagshälsovård och läkarbedömningar vid missbruksproblematik.

 

Jeff har även gedigen erfarenhet av arbetsrelaterade sjukskrivningar, smärttillstånd och utmattningsdepression men Du bör i så fall boka tid till Jeff via vår samarbetspartner Gävle Friskvård och Psykologmottagning.

 

Jeff delar det medicinska ansvaret med verksamhetschefen, han bedömer provsvar och undersökningsresultat i samband med t ex hälsokontroller samt ingår i vårt resemedicinska vaccinationsteam där han prioriterar receptförskrivningar av malariaprofylax.

 

Högkostnadskort gäller inte hos oss.

Vi erbjuder främst tjänster som inte ingår i den offentligt finansierade vården, dvs sådana insatser som Du som privatperson (eller Ni som företag/arbetsgivare) får bekosta själv.

Det kan t ex vara läkarintyg för körkort, alkolås, arbete till sjöss eller arbete inom kärnkraftverk (joniserande strålning).

Avbokning / ändring av läkartid senast 24 timmar innan utsatt tid.

Vid avbokning mindre än 24 timmar innan utsatt tid debiteras en ersättning om 250 kr.

Besöksadress                                         Telefon                              Fax                                       Email

Elinda Vård                                               026 - 12 60 60                    026 - 12 60 25                      info@elinda.se

Norra Rådmansgatan 8c                  

803 11 Gävle