Start

Elinda Vård

Norra Rådmansgatan 8c   

803 11 Gävle

Viktig information till våra kunder


Elinda Vård har från och med 2020-01-01 ny huvudman då verksamheten förvärvats av VaccinDirekt Sverige AB.


Befintlig personal fortsätter att arbeta i verksamheten.


Om du som patient, kund eller företag har frågor är du välkommen att höra av dig till oss via

telefon 026-126060 eller mail info@elinda.se.
Du kan komma i kontakt med distriktssköterska på Elinda Vård.


Telefon: 026-126060


Mail: info@elinda.se


Välkommen att besöka oss på Norra Rådmansgatan 8C i centrala Gävle

Elinda Vård är en privat läkarmottagning som funnits i Gävle sedan år 2005 och utgör ett komplement till den offentliga hälso- och sjukvården samt företagshälsovården.


Vi hjälper dig med:


  • Hälsokontroller, för att upptäcka och förebygga sjukdom/ohälsa, för att åtgärda bristtillstånd, för att vägleda vid begynnande sjukdomstillstånd och vid behov remittera till ordinarie sjukvården eller din hälsocentral.


  • Vaccinationer, reseråd och malariaprofylax (med kontinuerlig uppdatering gällande sjukdomsutbrott och smittrisker runt om i världen)


  • Läkarintyg, t ex för körkort med högre behörighet (buss, taxi, lastbil), intyg för ansökan om alkolås, intyg till Transportstyrelsen baserat på prover för alkohol och/eller droger. Vi utför även läkarintyg för sjömän.


  • Alkohol- och drogförebyggande arbete i form av t ex slumpmässiga drogtester på uppdrag av socialtjänst, skolor, behandlingshem eller arbetsgivare som avtalat med sin personal om att slumpmässig provtagning kan förekomma. 


  • Utbildning i Hjärt- och Lungräddning (HLR)


Besöksadress                                         Telefon                              Fax                                       Email

Elinda Vård                                               026 - 12 60 60                    026 - 12 60 25                      info@elinda.se

Norra Rådmansgatan 8c                  

803 11 Gävle